CompAct spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava

Pokladnica Euro150i/o TE Flexy SK, BAT a platobný terminál LANDI APOS A8