CompAct spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava

Pokladnica Euro 150i/o TE Flexy SK, BAT, PLUS a platobný terminál LANDI APOS A8