CompAct spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava

Pokladnica Euro-80/o B SK a platobný terminál LANDI APOS A8.