CompAct spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava

Rozšírenie tovarových položiek pre registračnú pokladnicu Euro-150TE Flexy Plus na počet 20 000 PLU.

Pri objednávke je nutné uviesť sériové číslo pokladnice.